KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. Giriş
  • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.),Barbaros Mah.Şebboy Sokak Halkbank No:4/1 İç Kapı No: 2 Ataşehir/İstanbul – Pika Robotik Tek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından www.pikarobot.com alan adı ve Pika websitesi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Pika websitesini ve uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”, “Üye”, “Kullanıcılar” veya “Üyeler”) tarafından, websitesi ve uygulama ziyaret edilmeden önce okunması gereklidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, websitesinin ve uygulamanın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’ nın websitesini ve/veya uygulamayı kullanması halinde, işbu Sözleşme’ de yazılı şartlar kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.
  • Pika tarafından, tamamen Pika’nın kararıyla, zaman zaman internet sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ ye dâhildir.
  • Pika, Sözleşme’ de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm kullanıcılar güncellenen şartlara tabii olacaktır.
  • Pika, Kullanıcılar’ın robotik teknolojilerden yaralanması ve bu ürünleri satın alması için bir platformdur.
 1. Üyelik
  • İşbu Sözleşme, Üye’nin Pika websitesi üzerinde üyelik işlemlerini tamamlaması ile kurulur. Üye’ye ait bilgilerin sisteme işlenmesinden sonra satın alma sistemi aktive olacaktır.
  • Websitesi üzerinden üyelik tanımlanırken Pika ile paylaşılan ve websitesine erişilen cihazdan üyenin izni ile toplanan kamera ve konum bilgileri Pika Kişisel Verileri Koruma Politikası’na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanır, işlenir, saklanır ve gerektiğinde yok edilir.
  • Hizmetler’den faydalanabilmek için 18 yaş veya üzerinde olmak ve Türk Medeni Kanunu madde 9’a göre fiil ehliyetine sahip olup, hak edinebilecek ve borç altına girebilecek olma şartları aranır, aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.
 2. Ücretler, Kampanyalar ve Ödeme Koşulları
  • Pika kullanım ve işlem bedellerinin ücretlendirilmesi ve değiştirilmesi haklarına sahiptir.
  • Kullanım bedelleri için Pika uygulama veya websitesinde ilan olunan ücretlendirme geçerli olacaktır.
  • Pika işbu kuralları, kampanya ve tarifeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Kurallarda ve tarifelerde herhangi bir değişiklik olması, kampanya ve indirim olması durumunda Pika bu durumu websitesi veya uygulama üzerinden yayınlar.
 1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
  • Kullanıcı, Pika tarafından sağlanan hizmetlere mobil telefonu, bilgisayar vb. cihazlar kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’ nın sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, kullanacağı hizmetler ile ilgili kullanım haklarının kapsamına, Pika’nın websitesi üzerinden ulaşabilecektir. Pika, Kullanıcı’ya tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve yapılan değişiklik yapıldığı anda yürürlüğe girer.
  • Kullanıcı; Pika hizmetleri ile ilgili istek, dilek, şikayet ve görüşlerini 0850 888 2453 telefon numaralı çağrı merkezi veya info@pikarobot.com e-mail adresi, sosyal medya hesapları, uygulama veya websitesindeki destek hattı üzerinden Pika’ya iletme hakkı vardır. Pika, bu görüşlere mümkün olan en kısa sürede geri dönmeye çalışacaktır.
  • Kullanıcı, Pika’nın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Pika hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
  • Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dâhil, Pika’yu, sunucularını veya Pika’ya bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Pika uygulamasının kullanıcıların cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.
  • Kullanıcı, bu maddelere aykırı davranışlar nedeniyle işbu sözleşmenin feshedilmesi halinde Pika’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 2. Pika’nın Hak ve Yükümlülükleri
  • Pika, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
  • Pika, sunulan hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme, Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir.
  • Pika, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki kişisel veriler de dâhil olmak üzere, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, adli-idari yargı ve yürütme makamları makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. İşbu açıklama tarafların arasındaki bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
  • Kullanıcı’nın kendisine sunulan hizmeti öngörülen belirlenen yasal sınırların dışında kullanması, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihlal etmesi halinde, Pika tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir.
  • Kullanıcı’nın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek, üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilen platformlarda Pika’nın ticari itibarını zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan beyanları üzerine, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 7/2-c uyarınca Pika’nın bahsi geçen fiilerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. Ayrıca Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı saklıdır.
  • Kullanıcı’nın Kişisel Verilere ilişkin hakları saklı kalmak üzere, Pika; çağrı merkezi ile yapılan görüşmeleri ve destek masası ile yapılan yazışmaları kaydederek, bu kayıtları yasal delil olarak kullanabilecektir. Kullanıcı bu durumu bilir ve kabul eder.
 3. Sorumsuzluk
  • Pika; websitesi üzerinden verdiği hizmetin sunulması sırasında, alınması gereken tüm önlemler Pika tarafından alınmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek etkisi ile kullanıcı hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
  • Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Pika, websitesinin ve uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ya da kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
  • Kullanıcı’nın Pika uygulaması aracılığı ile gerçekleştireceği veya maruz kalacağı hakaret, dolandırıcılık gibi suç teşkil eden eylemlere ilişkin önlem ve sorumluluk alma mecburiyeti vardır. Bu tip eylemler yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Pika olası herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.
  • İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Pika ve/veya başka bir üçüncü kişinin fikri veya başta kişisel verilerin gizliliği olmak üzere şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Pika herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Pika’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
  • İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişiklerden kaynaklanan işlemler Pika’nın sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ ye yansıtılır.
 4. Kullanıcı Bilgileri, Kişisel Veriler ve Çerez Politikası
  • Pika Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı’nın üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, destek masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile Pika arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.
  • Kullanıcı’nın Pika websitesini ve uygulamasını ziyaret ettiği süre boyunca, ‘’cookie’’ olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayar, telefon gibi siteye erişmek için kullanılan cihazlara yerleştirebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 5. Gizlilik
  • Üye, Pika ile paylaştığı bilgilerin tam, doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi halde Pika’ya ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üye’nin bilgilerinin eksik, yanıltıcı, başka bir kişiye ait veya yanlış olması durumlarında Pika’nın bundan kaynaklanan zararları ile ilgili yasal işlem başlatabilme hakkı saklı olup, böyle bir durumda Üyeliğe son verilebilecektir.
  • Pika, Üye’lerin gizli bilgilerini kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ve danışmanlarla sınırlı tutacağını kabul eder.
  • Pika, bilgilerini Üye’nin açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder.
  • Pika, Üye’nin kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.
  • Üye bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından Pika, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. Pika’nın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.
 6. Temlik veya Nakil
  • Pika, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site ve uygulama içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.
 7. Mücbir Sebepler
  • Pika doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü, serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi veya imkân yetersizliği nedeniyle Pika’nın kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.
 8. Sözleşmenin Bütünlüğü
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  • İşbu Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Sözleşme’nin ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.
 9. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
  • Pika sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri vb. Pika Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na aykırı olmayacak şekilde kural olarak en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
  • Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek her tür ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  • İşbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 11. Fesih
  • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Pika hizmetlerinin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

Kullanıcı, Pika tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunu, içeriği anladığını ve hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan etmiş bulunur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. AMAÇ

Pika Robotik Tek. San. Ve Tic. A.Ş.  (Bundan sonra kısaca “PİKA” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK,’ ‘Kanun’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için çalışmaktadır.

İşbu Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (‘Politika’), kişisel verilerin PİKA tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, aktarılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, PİKA tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar PİKA çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, ziyaretçilerini ve PİKA ile ilişki içerisinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 1. KAPSAM

İşbu Politika, PİKA’nın KVKK kapsamında bulunan veri işleme süreçlerinde uygulanmaktadır.

 1. TANIM VE KISALTMALAR
KısaltmaTanım
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun/KVKK6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik İmhaKanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Veri Sahibi/İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER

PİKA, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, PİKA tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

PİKA tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında ilgili kişisel veri sahipleri ile işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

Tablo I. Kişisel Veri Sahipleri Kategorileri:

Kişisel Veri Sahibi KategorisiAçıklama
Çalışan AdayıPİKA’ya herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve PİKA ile iş ilişkisi kurma isteğinde olan gerçek kişiler.
ÇalışanPİKA ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler.
MüşteriPİKA websitesilarına kayıt olarak PİKA uygulamasının hizmetlerinden faydalanan gerçek kişiler
PartnerlerPİKA uygulamasının faaliyetlerine ilişkin olarak iş birliklerinin yapıldığı gerçek kişiler

Tablo II. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

Kişisel Veri KategorisiAçıklama
Çalışan Adayı Bilgileriİlgili kişilerin iş başvuru formu, iş mülakat ve değerlendirmeler ile özgeçmiş ve diğer bilgilerini içeren verilerdir.
Çalışma BilgileriÇalışanların PİKA tarafından izne tabi olarak belirlenen çalışma saatleri ve izinlerini içeren form ve belgelerdeki verilerdir.
Eğitim, Mesleki Deneyim, Kariyer ve Özlük Bilgileriİlgili kişilerin eğitim bilgilerini içeren transkript, diploma kayıtları ve sertifikalar, mesleki deneyimleri içeren kayıtlar ile referans mektupları, özlük bilgilerini içeren maaş, sosyal güvenlik, bordro ve performans değerlendirme kayıtlarını içeren verilerdir.
Finansal BilgilerPİKA ile ilgili kişi arasındaki hukuki ilişki kapsamında oluşan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi gibi kişisel verilerdir.
İletişim BilgileriTelefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, sosyal medya hesapları gibi bilgileri içeren verilerdir.
Kimlik BilgileriKişinin kimliğine dair; ad-soy ad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, imza, askerlik durumu ve ikametgah gibi bilgileri içeren, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, ehliyet, pasaport ve diğer belgelerde bulunan verilerdir.
Lokasyon Bilgisiİnternet sitesi ve websitesilardan otomatik yollarla toplanan ilgili kişilere ait yaklaşık konum bilgilerini içeren verilerdir.
Özel Nitelikli Kişisel VerilerKVKK’nın 6. Maddesinde belirtilen Kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf ve disiplin durumunu gösteren belgeler gibi bilgileri içeren verilerdir.
Pazarlama BilgileriPİKA tarafından gerçekleştirilen anketler, çekilişler ve kampanyalar ile doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgileri içeren verilerdir.
Talep, Şikayet, Görüş ve Değerlendirme Bilgileriİlgili kişilerin talep, şikayet, görüş ve değerlendirmelerini içeren form ve destek masası ile yapılan görüşmeler dahilindeki verilerdir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki şartlardan biridir. Açık rıza dışında, kanunda sayılan ve aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde kişisel veriler işlenebilir. Aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri kişisel veri işleme şartı olabileceği gibi birden fazlası da PİKA kişisel veri işleme faaliyetlerine dayanak oluşturabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle kişisel veri sahibinin açık rızasının alınamaması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Pika’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartları

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise PİKA tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, PİKA tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: (i) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, (ii) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • PİKA insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • PİKA tarafından sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; PİKA tarafından yürütülen hizmetlerin ifası,
 • PİKA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda yürütülen idari operasyonlar,
 • Pika’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finans operasyonları, iletişim aktiviteleri ve bunların yürütülmesi,
 • PİKA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • PİKA tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin yararlanmasını sağlamak üzere aktivitelerin yapılması.
 • PİKA adına fatura kesme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan bedel ve cezaların tahsili işlemlerinin yapılması amacıyla bu amaçla sınırlı ve bağlantılı bilgilerin ilgili üçüncü kişi ile paylaşılması

Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, Pika’nın gelecekteki ticari ve diğer faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda PİKA, sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Pika’nın ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, PİKA tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller ayrı olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, PİKA tarafından kendiliğinden veya ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

PİKA, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, PİKA tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler PİKA tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmaya kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın kendisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise; (a) Kamu sağlığının korunması, (b) Koruyucu hekimlik, (c) Tıbbı teşhis, (d) Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, (e) Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

Bu kapsamda PİKA tarafından verilen hizmetlere ilişkin olarak sunulan hizmetin bedeli, ceza puanı, limit aşımı gibi hususlar sonucu ortaya çıkacak olan müşterilerin borçlarının tahsili amacıyla alınan kart bilgileri tarafımızca saklanmamakta olup bu noktada verileri saklama yükümlülüğü PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. üzerindedir ve bu veriler ile ilgili https://www.paytr.com/ adresindeki Gizlilik Politikası’na göre saklanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. Maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da PİKA tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, PİKA ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

PİKA tarafından işbu Politikada yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. Maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politikanın ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, PİKA iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut PİKA’ya gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. PİKA, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

PİKA, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, PİKA tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, PİKA tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

PİKA, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik seviyesini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. PİKA; (a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (b) Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve (c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • PİKA, kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, PİKA bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, PİKA, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar veya sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • PİKA ile paylaşılan kişisel verilere ilişkin olarak veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişi şirket veri sorumlusu olup kendisi aynı zamanda veri sorumlusu ve veri işleyen kişidir.
 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapıyı temin eder.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 1. YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

İşbu Politika, yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politikanın yürürlükten kaldırılması dahil Politika içeriğinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde uygulanacakları konusunda PİKA yetkilidir.

İşbu Politikaya bağlı olarak düzenlenecek; bu Politikanın içerisinde belirtilen hususların belli konular özelinde ne şekilde icra edileceğini belirtecek uygulama kuralları yönetmelik şeklinde düzenlenecektir.

Contact